"FR Accountancy zorgt voor
de juiste balans”

Kwaliteitskeurmerken

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is bij wet ingesteld als beroepsorganisatie die onder andere is belast met het bevorderen van een goede beroepsuitoefening voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten.

Dit doet zij ondermeer door de uitvaardiging van Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA) en Handreiking Regelgeving Accountants (HRA). Voor de aangesloten leden geldt tevens dat ze moeten voldoen aan een Permanente Educatieverplichting en onderworpen zijn aan tuchtrechtelijke maatregelen. De NBA vormt daarmee de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de praktijk.