Kleine lettertjes om misverstanden te voorkomen

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Bij het maken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. We hebben voor zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de thans geldende wet- en regelgeving. Wij staan echter niet in voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens ontleend aan deze website. Dit onder andere vanwege het feit dat de gegevens op deze site mogelijk aan veroudering onderhevig zijn en omdat in de meeste gevallen specifieke informatie nodig is om de toepasbaarheid van bepaalde regels en/of regelingen te kunnen bepalen.

Wij verwijzen op onze website tevens naar internetpagina's van derden. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, etc. van de gegevens die daarop worden getoond. Elke aansprakelijkheid op basis van deze website en doorverwezen websites wijzen wij hiermee van de hand. Indien u wilt weten of u specifiek voor bepaalde regels en/of regelingen in aanmerking komt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Wat uw plannen ook zijn...

FR Accountancy helpt u graag verder!

Neem contact op